Historie

TTV Cevelum Cuijk
Opgericht 1 november 1950

Op 1 november 1950 is ttv Cevelum opgericht door een aantal fanatieke voetballers van JVC-Cuijk. De eerste leden waren Charles Cockx, Piet de Wildt, Frans Manders, Tonny Bongartz, Jack Hermens, Dick s’Gravenmade, Jan van der Cruijsen en Frans Toonen. Destijds werd er gespeeld in hotel ’t Loo. Een tafel was er overigens niet bij. Van wat houten latten en planken werden een aantal tafels in elkaar getimmerd. Na een poos werden de tafeltennismannen het beu. Op een avond werden alle portemonnees op tafel leeggeschud. Van dat geld werd een wedstrijdtafel gekocht. Er werd kort na deze gebeurtenis gespeeld in de vierde klasse van de afdelingscompetitie. Na enige jaren zakte de animo om verder te gaan, vervolgens kwam er een doorstart in 1963.

Richard van Amstel trok destijds de kar. De senioren moesten 50 cent per week gaan betalen en de junioren gingen 35 cent per week contributie betalen. Door hotel ’t Loo werd een tafel beschikbaar gesteld. Enkele maanden later kreeg ttv Cevelum 2 tafels van de gemeente Cuijk. Het eerste succes was de promotie van de derde klasse naar de tweede klasse. In dit team speelden destijds Tonnie Roeffen, Richard van Amstel en Wim Christiaans. Een volgende opbloei begon toen ttv Cevelum financiële steun kreeg van de firma Fah en Colt. Men was in staat om een trainer aan te trekken en dat leidde direct tot resultaat. De van ttv Royal overgekomen Tjeu van der Cruijssen samen met Henk Peters en Tonnie Roeffen stootten in één keer door naar de promotie hoofdklasse. Er moesten reizen naar Utrecht, Den Bosch, Geleen en Tilburg worden gemaakt. In deze periode kreeg Cevelum een nieuwe voorzitter, namelijk dhr. Harmsen. Dit waren de goede jaren van begin 1970.

Eind 1972 kwam daar de klad in vanwege het stopzetten van financiële injecties van de firma Fah en Colt. Er moest worden omgezien naar een andere tafeltennisruimte. Er werd eind 1972 een nieuwe ruimte gevonden. Voor veel oud-leden bekend als het ’t Kippenhok aan de Overhage. Het hok had echter geen lang leven. In 1975 werd er besloten om naar sporthal de Kwel te verhuizen. Op 9 november 1975 vierde ttv Cevelum het 25-jarig jubileum. Er werd van voorzitterschap gewisseld, Tjeu van der Cruijssen nam het roer over. De eerste jaren van de Kwel waren beste tijden. Henk en Arie Peters wisten met Peter van Hoof door te dringen tot de overgangsklasse. In 1977 kwamen Dick Brouwer en Harrie van Bommel van DNW Grave naar ttv Cevelum. In 1979 kreeg Cevelum een nieuwe sponsor, de Greef recreatie sport te Grave. Begin jaren 80 vertrokken de Gravenaren weer. Leon van Bragt en Vincent Daniels namen de vrijgekomen plaatsen in. In 1985 besloot Tjeu van de Cruijsen te stoppen met het voorzitterschap. Gerrit van Elst nam de functie als voorzitter waar. In 1988 besloot het bestuur om een grote stap te zetten richting eigen home.

Er waren nog maar 35 leden. De sporthal werd onbetaalbaar en er ontstonden 2 keuzes. Stoppen of de mouwen opstropen en ertegenaan gaan. Tot het laatste werd besloten. Gerrit van Elst en Tiny van Rooy besloten om het bestuur vaarwel te zeggen om anderen een kans te geven om er wat van te gaan maken. De jonge garde wond er geen doekjes om. Onder voorzitterschap van Gerard van Hees werd de de zaal aan het Tuigleerpleintje gevonden. De huur was ook hoog, maar men dacht dat ledenaanwas voor voldoende middelen zou zorgen. In 1989 werd de zaal in gebruik genomen. In een mum van tijd groeide de club van 35 naar 100 leden. Een eigen kantine en met meer contributieopbrengst zorgden voor meer middelen. Betinne Vriesekoop kwam naar Cuijk, er werd een Guinness World Record gevestigd door Eric Meinen, Veljo Petranovic, Assur Manders en Henrie Janssen. Het 40-jarig jubileum werd uitgebreid gevierd. Vanuit andere tafeltennisverenigingen kwamen nu zelfs spelers over om hier lid te worden. Hans Cornelisse nam zowel bestuurlijke- als tafeltenniservaring mee. Hij werd secretaris en speler van het 1e team. Clubkampioen werd hij echter niet. In de finale moest hij het onderspit delven tegen de nog zeer jeugdige Cyrille van Schipstal. Maar er kwam meer goede jeugd uit eigen kweek. Job Broekhoven, Martijn van de Leur en Arjo Roozenboom werden zelfs jeugdkampioen van Nederland. Een unieke prestatie. De succesvolle trainer Loek van de Leur besloot echter in 1994 te stoppen als hoofdtrainer bij ttv Cevelum. Eric Pete Nemeth en Wim van der Burgt namen deze taak over. Tot 1998 liep alles op rolletjes. Het zaaltje op het Tuigleerpleintje was weliswaar erg gezellig maar “arbo-technisch” verre van optimaal. Er was een forse zaalhuur en ook aan energiekosten (eensteensmuurtjes) waren we jaarlijks veel geld kwijt. Het bestuur was inmiddels vernieuwd en er werd al in Cuijk rond gekeken naar een eventuele andere locatie. Dit resulteerde dat in 1999 de aankoop gerealiseerd werd van de gymzaal bij de lagere school De Wingerd. Onder leiding van John Doorakkers en Eric Meinen werden de schouders er weer onder gezet. Er werd een kantine aangebouwd en alles werd geschilderd. Maar waar gewerkt wordt vallen spaanders. Er was nogal wat onvrede onder de leden en het bestuur stapte op. Hans Cornelisse verzamelde een aantal leden rondom zich en met nieuw elan werd de weg naar boven weer ingeslagen. Het 50-jarig jubileum werd vol trots in de nieuwe accommodatie gevierd. Een prachtige geschiedschrijving van 50 jaar tafeltennis in Cuijk prijkt nu in ieders kast en Vincent Daniels, Eric Pete Nemeth, Henk Peters, Eric Meinen werden benoemd tot ere-lid vanwege hun verdienste. De gebroeders van de Leur verzorgden bij dit jubileum een tafeltennisdemonstratie. De jongste van het stel , Paul, kreeg het “Cevelumvirus” te pakken en besloot terug te keren (vanuit Rotterdam). In zijn kielzog kwam Robbert de Kock (een verdedigende speler met ervaring in de hoogste klassen van de NTTB). Voorzitter Hans liep in zijn woonplaats een zekere Martin Landstra (voormalig Nederlands senioren kampioen) tegen het lijf en wist hem over te halen om ook voor onze club te komen spelen. Met deze drie kanjers aangevuld met het talent uit eigen kweek Roy van den Berg werd de weg naar boven ingeslagen. Met mooie wedstrijden, veel publiek werd via de 3e divisie, 2e divisie zelfs de 1e divisie bereikt. Een leuke periode voor de supporters, de publiciteit en de sponsors. De prestaties van de heren was echter ook opgevangen bij andere verenigingen en toen de ene aankondigde weg te zullen gaan toen viel het team uit elkaar. Roy bleef de club trouw en kreeg Constant van Maurik, Dejan Pavlovic en Rico Baars als zijn teamgenoten. Het hoge niveau van weleer kon dit team echter niet vasthouden. Het is de vereniging echter wel gelukt om met zeer veel teams in de hogere afdelingsklassen competitie te spelen. Vele verenigingen komen graag naar onze speelzaal toe. Het gaat er vaak sportief, fanatiek en ( zeker na afloop) gezellig aan toe. In 2007 moest het bestuur, bestaande uit Assur Manders, Koen Hijl en Hans Cornelisse, flink in de buidel tasten voor de dakbedekking en de afwatering. Het jaar 2008 zal de boeken ingaan als het jaar waarin de sportvloer werd vervangen. De club bleef echter financieel gezond en in 2010 is dan ook het 60-jarig bestaan gevierd.

Tijdens deze feestavond zijn Toon Manders en Wim van der Burgt benoemd tot erelid. Ook sindsdien is Cevelum een gezonde club gebleven met altijd enkele teams in de landelijke competitie en hoog op afdelingsniveau.

In 2011 trad een nieuw bestuur onder leiding van voorzitter Heiko Tiggelaar aan met de ambitie om Cevelum weer nadrukkelijker binnen de regio op de kaart te zetten.

Noemenswaardige prestaties op sportief gebied in deze periode zijn nog dat Thomas Hofstee zowel in 2011, 2012 als in 2013 tijdens de clubkampioenschappen met drie eerste prijzen (Open klasse, A-klasse en dubbel) naar huis ging en dat in 2013 het toenmalige 3e jeugdteam (Bonno Zwiers, Stef Peters, Timo Hoegen en Tijmen van de Sande) werd uitgekozen tot sportploeg van het jaar van de gemeente Cuijk vanwege het feit dat zij dat seizoen niet alleen twee keer kampioen waren geworden, maar ook nog een de afdelingsbeker (Beijenvoort) wonnen. In datzelfde jaar wist Cevelum (met een team bestaande uit Arno Tiggelaar, Marcel Broers, Erik van Pruijssen en Carlo ter Linden) ook bij de senioren de afdelingsbeker (Wiltschut) te winnen.

Reacties zijn gesloten.