Club van 25

De club van 25 is een groep donateurs welke hebben toegezegd jaarlijks €25,- bij te dragen aan tafeltennisvereniging Cevelum. Deze bijdrage zal worden aangewend voor kwaliteitsverbeteringen, ledenwerving en promotie hiervan. Onderhoud clubgebouw, materialen en speelbenodigdheden. Als gebaar van waardering ontvangt de donateur een vermelding op het bord in de kantine van ttv Cevelum, op de website en in de nieuwsbrief.

De club van 25 staat open voor zowel leden als niet-leden. Je kan donateur zijn als persoon, als bedrijf, als team of als groep.

Algemene voorwaarden:

– U gaat akkoord met een jaarlijkse automatische afschrijving van 25 euro. De incasso vindt plaats in het tweede kwartaal.

– De donatie loopt door totdat u zich afmeldt. De donatie is jaarlijks opzegbaar.

– Ruim voordat het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven ontvangt u per mail een herinnering zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

– Indien u zich gedurende het seizoen opgeeft dan geldt het volgende: o Indien u zich in de eerste negen maanden van het seizoen aanmeldt, wordt het volledige bedrag van 25 euro afgeschreven van uw rekening. o Indien u zich in de laatste drie maanden aanmeldt dan telt uw aanmelding mee voor het volgende kalenderjaar en vindt er dus geen afschrijving plaats voor het huidige kalenderjaar.

Dus steun Cevelum en lever onderstaand inschrijfformulier club van 25 ingevuld in bij een bestuurslid!!

Reacties zijn gesloten.